YOSHITAKA SAKURAI
Approval 2001-09-04
Angler YOSHITAKA SAKURAI
Fish IWATOKONAMAZU
Weight 1.50kg
Length 58cm
Date 2001-06-26
Location SHIGA PREF.