YUKIKO MATSUMOTO
Approval
Angler YUKIKO MATSUMOTO
Fish WAHOO
Weight 10.60kg
Length
Date 1992-06-13
Location KAGOSHIMA PREF.