YUKIKO MATSUMOTO
Approval
Angler YUKIKO MATSUMOTO
Fish WAHOO
Weight 8.25kg
Length
Date 1993-07-04
Location KAGOSHIMA PREF.