YUICHIRO ZAIZEN
Approval 2017-02-07
Angler YUICHIRO ZAIZEN
Fish PARROTPERCH, Japanese
Weight 1.20kg
Length 39cm
Date 2016-10-16
Location