SHINICHI WADA
Approval 2016-10-04
Angler SHINICHI WADA
Fish GROUPER, yellow
Weight 2.49kg
Length 54cm
Date 2016-03-17
Location