YOSHITATSU HONDA
Approval 2011-05-10
Angler YOSHITATSU HONDA
Fish SCULPIN, great
Weight 5.24kg
Length 72cm
Date 2010-11-08
Location HOKKAIDO