YOSHIYUKI TOBA
Approval 2009-06-02
Angler YOSHIYUKI TOBA
Fish SEABREAM, yellowfin
Weight 2.25kg
Length 46.5cm
Date 2009-05-11
Location HYOGO PREF.