MITSUTOSHI KINOSHITA
Approval
Angler MITSUTOSHI KINOSHITA
Fish KAWAKAWA
Weight 6.40kg
Length
Date 1991-04-05
Location OKINAWA PREF.