NORIHIKO SHIOTSU
Approval 2007-09-04
Angler NORIHIKO SHIOTSU
Fish TAKENOKOMEBARU
Weight 2.35kg
Length 50.5cm
Date 2002-12-23
Location MIYAGI PREF.