YOSHIRO SAITO
Approval 2007-09-04
Angler YOSHIRO SAITO
Fish NIGOI
Weight 2.45kg
Length 65cm
Date 2006-06-23
Location SHIGA PREF.