KOJI SHITARA
Approval 2007-09-04
Angler KOJI SHITARA
Fish TARPON, oxeye
Weight 1.90kg
Length 62cm
Date 2006-01-08
Location OKINAWA PREF.