KOJI YOSHIDA
Approval 2006-11-07
Angler KOJI YOSHIDA
Fish COBIA
Weight 26.20kg
Length
Date 2006-09-30
Location TOKYO