ATSUHIKO TAKATSUTSU
Approval 2003-01-14
Angler ATSUHIKO TAKATSUTSU
Fish MAGOCHI
Weight 1.65kg
Length
Date 1992-08-12
Location CHIBA PREF.